Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

 

Ondernemen is risico's nemen. Maar u wilt de juridische risico’s natuurlijk wel binnen de perken houden.

Het goed regelen van juridische zaken kost veel tijd, tijd die u liever besteedt aan uw bedrijf. Het is daarom van belang om samen te werken met een advocaat die u het vertrouwen geeft dat uw belangen goed behartigd worden, die met u en uw bedrijf meedenkt en die mogelijke “uitdagingen” vroegtijdig signaleert, nog voordat zij kunnen uitgroeien tot juridische problemen. Zo’n samenwerking geeft u de mogelijkheid te doen waar u écht goed in bent: ondernemen!

Juridische ondersteuning bij geschillen, het opstellen van contracten en het geven van algemene adviezen aan ondernemers maken allemaal deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden. Onder onze ondernemingsrechtelijke praktijk scharen wij een breed scala aan rechtsgebieden waar u als ondernemer mee te maken kan krijgen, waaronder het arbeidsrecht, huurrecht, faillissementsrecht en het contractenrecht. Daarnaast is MeyerPennings gespecialiseerd in het maritieme recht.

Van het opstellen van algemene voorwaarden, het opstellen, redigeren en interpreteren van, alsook het procederen over verschillende soorten contracten, tot het innen van vorderingen op uw niet betalende debiteuren: MeyerPennings. Punt.