Contractrecht

Contractenrecht en Contractmanagement

 

Wij zien het als onze taak om gemaakte afspraken helder en ondubbelzinnig te verwoorden in contracten. Contracten moeten niet alleen duidelijk zijn, ook streven we ernaar om een overeenkomst werkbaar en praktisch uitvoerbaar in te richten. Of het nu gaat om een overeenkomst van opdracht, een huurcontract, een bedrijfsmatige fusie of overname of om het opstellen van algemene voorwaarden, bij MeyerPennings bent u aan het juiste adres.

Naast het opstellen van contracten verzorgen wij ook graag uw contractmanagement. U huurt ons in en wij screenen de door u opgestelde lopende contracten en adviseren over toekomstige contracten. Wij attenderen u op risico’s, begeleiden u bij onderhandelingen en zorgen dat afspraken eenduidig en volledig op papier komen te staan.

Bent u op de hoogte van de opzegtermijnen die gelden voor uw lopende contracten? Worden uw algemene voorwaarden wel op het juiste tijdstip aan uw klanten ter hand gesteld? En gebeurt dit op de juiste manier? Goed contractmanagement zal uw bedrijfsrisico’s aanzienlijk kunnen verkleinen en veel juridische conflicten kunnen voorkomen.