Maritiem recht

Maritiem recht

 

MeyerPennings heeft jarenlange ervaring in het bijstaan van internationale banken, rederijen en andere hypotheekhouders, scheepsagenten, havenbedrijven, stuwadoors en andere maritiem gerelateerde bedrijven bij allerhande kwesties op zeerechtelijk gebied. Voor vragen over onder meer maritieme vorderingen, de juridische ins en outs van het omvlaggen van een schip, het leggen of opheffen van beslag op schepen, alsook de executoriale verkoop en onderhandse verkoop van schepen, bent u bij ons aan het juiste adres.

Beslaglegging op een schip is een praktisch en effectief middel tot verhaal van een (bevoorrechte) maritieme vordering. MeyerPennings is zo nodig in staat op zeer korte termijn beslag te leggen op een zeeschip dat zich in de territoriale wateren van een van onze eilanden bevindt. Het komt zeer regelmatig voor dat een schip uiteindelijk, na het leggen van conservatoir beslag, ook daadwerkelijk onder onze begeleiding wordt geveild.

Voor meer informatie over onze martitiemrechtelijke praktijk verwijzen wij u naar onze website www.arrestvesselcaribbean.com